Katalyzátory Nett

Katalyzátory pro všechny typy motorů
Nabízíme vysoce kvalitní katalyzátory firmy NETT Technologies Inc. Katalyzátory NETT se vyznačují velmi vysokou účinností (v optimálních podmínkách provozu až 99%), tak dlouhou životností a mechanickou pevnosti.

Záruka: 1 rok
Životnost: víc než 10 000 motohodin (za předpokladu správného používání)
Bezúdržbový po celou dobu životnosti

Katalyzátory pro vznětové (dieselové) motory:
- standardní s kovovým nosičem
– velmi rychlá aktivace (1 – 3 minuty po nastartování)
- technologická novinka
- katalyzátor typu D
– pracuje už za studena ihned od startu.
Po zahřátí pracuje stejně jako standardní katalyzátor. Za studena pohlcuje škodlivé uhlovodíky (např. typický dieselovský zápach a jiné škodliviny), které se po zahřátí katalyzátoru spálí na kysličník uhličitý a vodu. Tento katalyzátor je sice něco dražší než standardní, ale bezkonkurenční.

Standardní dieselový oxidační katalyzátor okysličuje kysličník uhelnatý (CO), uhlovodíky,a aldehydy obsažené ve výfukových plynech dieselového motoru na netoxické složky: kysličník uhličitý (CO2) a vodní páru.
Účinnost katalyzátoru se zvyšuje s narůstající teplotou. Minimální teplota výfukových plynů pro potřebnou konverzi je kolem 200 st.C.
Tento typ katalyzátoru zajišťuje dobrou redukci CO a HC při veškerých aplikacích pro střední a vysoké teploty výfukových plynů, právě tak jako redukci DPM při střední teplotě.Katalyzátory typu D jsou konstruovány pro použití také pro nízké teploty výfukových plynů. Katalyzátory D-typu obsahují v mezivrstvě zeolity. Tyto pohlcují uhlovodíky (HC) z výfukových plynů v období, kdy výfukové plyny mají nízkou teplotu, například během volnoběžných otáček motoru. Pak, když se teplota výfukových plynů zvýší, uhlovodíky se uvolní a v katalyzátoru se okysličí. Tento mechanismus pohlcování uhlovodíků je dobře zřetelný z vedlejšího grafu. Katalyzátory řady D se doporučují pro snížení HC, DPM a CO všude tam, kde teploty výfukových plynů mají často nízkou hodnotu stejně jako tam, kde pro nízkou teplotu výfukových plynů nám vadí typický zápach dieselového motoru.Při vyšší teplotě výfukových plynů oba typy katalyzátorů dosahují konverze HC nad 80 % a CO nad 90 %.

Katalyzátory pro zážehové motory (benzín/LPG):
Pro tyto motory nabízíme pravé třícestné katalyzátory. Mají dvojnásobné krytí oproti katalyzátorům, které znáte z osobních aut.
Tyto katalyzátory daleko převyšují kvalitu a účinnost katalyzátorů se sekundárním přisáváním vzduchu, které se vyskytují na našem trhu.

Třícestný katalyzátor NETT - použití pro motory benzín a LPG
Hlavní výhody:
- Vysoká redukce toxických plynů
- emise CO jsou standardně redukovány o více než 90%
- HC jsou redukovány v rozmezích 70 - 90%, charakteristický propanový zápach je skutečně odstraněn
redukce NOx přesahuje 90%.
Palivo jako kapalný plyn - PB (LPG) je dnes běžně používaným palivem ve vysokozdvižných a manipulačních vozících. LPG se považuje za velmi čisté palivo. Je vskutku poněkud čistším palivem než benzín, hlavně kvůli nižším obsahům uhlovodíků ve výfukových plynech, celkové absenci obtížných, nejvíce toxických druhů uhlovodíků. Avšak jak si dnes většina uživatelů strojů s pohonem na LPG uvědomuje, ostatní jedovaté škodliviny jsou ve výfukových plynech hojně zastoupeny.
Bezpečné provozování strojů v uzavřených prostorách vyžaduje výborný stroj, dobrou údržbu a speciální zařízení na měření emisí.
V oxidačních katalyzátorech jsou dvě škodliviny látky CO a HC okysličeny do formy neškodných látek - CO2 a voda. Nejnovější technologie si žádají třícesté katalyzátory. Výsledkem současně probíhající reakce CO a HC s NOx v tomto katalyzátoru je odstranění všech 3 nejškodlivějších látek ve výfukových plynech. Nejúčinnější technologií pro regulaci emisí výfukových plynů je řízený katalyzátor. Katalyzátory dnes používají téměř veškerá auta a montují se i na většinu vysokozdvižných vozíků standardně nebo se dodávají jako příslušenství.
Většina škodlivých látek v emisích motorů na LPG jsou podobné ostatním škodlivinám vzniklým při spalování v benzínových motorech, nebo motorech na zemní plyn.
Kromě samostatného třícestného katalyzátoru nabízíme možnost dodání katalytického tlumiče. Katalytický tlumič prezentuje jednoduché, praktické a cenově výhodné řešení problému s emisemi výfukových plynů pro provoz strojů v uzavřených prostorách a na pracovištích.

U katalyzátorů NETT byla provedena ve Státní zkušebně č. 232 certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Výrobek je shodný s požadavky a následujícími technickými předpisy: ČSN 09 0722, ČSN 09 0867, EHK 24, vyhláška č. 102/95 Sb.